Preus d'entrades 2014/2015

ZONA PREU
Tribuna (Totes les modalitats) 15 €
Tribuna infantil (12-18 anys) 5 €
General (Totes les modalitats) 10 €
General infantil (12-18 anys) 3 €

Estos preus podran canviar per als encontres pertanyents a Dia del Club, així com ofertes especials per entrades anticipades. Qualsevol situació d'aquest tipus serà informada amb antelació suficient.