Convocatòria d'assemblea: 27 d'abril

Ràtio: 1 / 5

Estrelles activesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

L'Ontinyent CF convoca Assemblea Extraordinària per al proper dissabte 27 d'abril a partir de les 12h a la Societat de Festers d'Ontinyent, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si es procedeix, de l'acta anterior.

2. Explicació als socis del motiu pel cual el club cessa la seva activitat esportiva per imperatiu legal.

Cal aclarir que només podran accedir els socis de ple dret: aquells majors de 18 anys i que estiguen al corrent del pagament del carnet corresponent.

--

El Ontinyent CF convoca la Asamblea Extraordinaria para el próximo 27 de abril a las 12h en la Societat de Festers de Ontinyent, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2. Explicación a los socios del motivo por el cual el club cesa su actividad por imperativo legal.

Cabe aclarar que tan solo podrán acceder a la misma los socios de pleno derecho: aquellos mayores de edad y que estén al corriente en cuanto al pago del carnet de socio.