Convocatòria d'assemblea general: 16 de febrer

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

Benvolguts socis i sòcies:

Per acord del President de la Junta Directiva del Ontinyent C.F. (en endavant, també "el Club") quedeu convocats a l’Assemblea General Extraordinària de Socis que es durà a terme el proper dissabte 16 de febrer en la Societat de Festers a les 11:30h en 1ª convocatoria; 11:45h en 2ª i a les 12h en tercera, i última convocatòria, amb l’objectiu de tratar el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer. Lectura i aprobació, en el seu cas, de les Actes de les Juntes anteriors, ordinària i extraordinària

Segon. Informe del President de la situación deportiva i económica del Club

Tercer. Ratificació per part de l’Assemblea del President i Junta Directiva

A Ontinyent, divendres 01 de febrer de 2019