Convocatòria d'assemblea general: 24 de novembre

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Benvolguts socis i sòcies:
Per acord del President de la Junta Directiva del ONTINYENT, C.F. (En endavant, també "el Club") queda convocada l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Socis que tindrà lloc el proper dissabte 24 de novembre al saló d'actes de la Societat de Festers a les 11:30 hores en 1ª convocatòria, i a les 12:00 hores en 2a i última convocatòria, per tal de tractar el següent

ORDRE DEL DIA

Primer. Aprovació, si procedeix, dels Comptes anuals corresponents a l'exercici 2017-2018.
Segon. Pressupost per a la temporada 2018/2019
Tercer. Revocació dels acords de transformació del Club en Societat Anònima Esportiva adoptats en assemblea del dia 22 d'abril de 2.017 i acords complementaris.
Quart. Informació sobre la situació econòmica i jurídica del Club
Cinquè. Precs i preguntes
Sisè. Lectura i aprovació, si procedeix, de les actes de les juntes anteriors

A Ontinyent, divendres 9 de novembre del 2018